Met dit voorbeeldprogramma kun je een impressie krijgen van hoe een week vakantietherapie eruit kan zien. Wanneer je geinteresseerd bent in vakantietherapie zal er uit jullie wensen en onze mogelijkheden een passend programma worden gevormd. Hierin kunnen dagen, tijden en de indeling van onderdelen verschillen van het voorbeeldprogramma.

Wanneer je via het contactformulier een aanmelding doet voor vakantietherapie, zul je een vragenlijst ontvangen die je mag invullen en opsturen. Deze vragenlijst geeft ons inzicht op jullie huidige situatie, wensen en behoeften. Vervolgens willen we graag kennismaken door elkaar te ‘ontmoeten’ via skype om het ijs te breken.
Na de kennismaking zullen we email-contact hebben om tot een doelgericht vakantietherapie programma te komen.

Toelichting van programma-onderdelen

Samenwerken
Jullie gaan samen spelenderwijs werken aan een project. Werken in de moestuin, oogsten van olijven of amandelen, werken aan creatieve (op)bouw activiteiten en veel meer. Zolang het maar iets is dat jullie leuk vinden om samen te doen. Het samen bezig zijn geeft een hoop inzichten. Hoe communiceren jullie met elkaar? Hoe zijn jullie met elkaar verbonden? Wat gebeurt er als het voorspoedig gaat en wat als iets niet lukt.

Individueel moment
Na verbinden met elkaar komt er tijd voor verbinden met jezelf. Wat is er zojuist in de samenwerking gebeurd? Hoe heb jij dat ervaren? Wat vind je prettig en wat niet? Een moment van rust, reflectie en bewustwording.

Terugkoppeling
De terugkoppeling is een moment van (durven) delen met elkaar. Dit is niet altijd even makkelijk en geeft mogelijk ook de uitdagingen waarvoor jullie zullen komen. Zie het als een oefening in communiceren; (h)erkennen van patronen, luisteren, erkenning van jezelf en de ander en verbinden met jezelf en de ander. We maken gebruik van ervaringsoefeningen om onderlinge relaties en jullie patronen visueel te maken.

Nazorg
Het einde van jullie vakantietherapie is het begin van een nieuwe gezamenlijke start. Jullie hebben intensief met elkaar en individueel gewerkt. Er is gedacht, gesproken, gevoeld, gedaan en ervaren hoe het ook kan gaan. Er is aandacht geweest voor wat werkt voor jullie en hoe jullie dit samen kunnen voortzetten en uitbreiden. Jullie kunnen dit een plek geven in jullie denken en doen wanneer het alledaagse leven weer door een ieder opgepakt wordt. We schrijven en sturen een verslag op van jullie vakantietherapie.
Bovendien blijven we beschikbaar voor contact via mail en Skype.

Wil je meer weten of overleggen over dit of ander aanbod van ESTÁ? Neem contact met ons op.